Ιστορικό Ομοσπονδίας

 

Το Σεπτέμβριο του 1927, στην κορυφή του Ολύμπου, 24 Έλληνες, Γάλλοι και Ελβετοί ορειβάτες πήραν την απόφαση ίδρυσης και στην Ελλάδα Ορειβατικού Συνδέσμου. Έτσι ιδρύθηκε την 7-3-1928, από τον άτυπο ορειβατικό όμιλο «Οι Κούκοι», ο Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών για να ακολουθήσει η ίδρυση του Ορειβατικού Συνδέσμου Πατρών (27-6-1928). Οι 2 αυτοί σύλλογοι ίδρυσαν την 20-2-1930 τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο (Ε.Ο.Σ.), ο οποίος λειτούργησε ως Ομοσπονδία των ανά την Ελλάδα ιδρυομένων ορειβατικών σωματείων.

Με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και με την ευρύτατη διάδοση της ορειβασίας και χιονοδρομίας σε όλη τη χώρα (μέχρι το 1940 είχαν ιδρυθεί Τμήματα του Ε.Ο.Σ. και Ορειβατικές Ομάδες σε 43 πόλεις), η Πολιτεία αναγνώρισε τον Ε.Ο.Σ. ως εθνική ομοσπονδία που αντιπροσώπευε και εκπροσωπούσε αυτήν, για τα αθλήματα της ορειβασίας και χιονοδρομίας και έτσι με την ιδιότητα αυτή, της εθνικής εκπροσώπησης (σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, συνέδρια κ.α.), ο Ε.Ο.Σ. έγινε μέλος των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών: της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (F.I.S.) την 14-2-1936, της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Οργανώσεων (U.I.A.A.) την 29-8-1936 και τώρα τελευταία (1-1-1985) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.), ενώ από το 1953 συμμετέχει ενεργά σε Συμβούλια και Επιτροπές των Οργανισμών αυτών.

Παράλληλα με την ορειβασία και τη χιονοδρομία ο Ε.Ο.Σ. ασχολήθηκε και ανέπτυξε τόσο τη σπηλαιολογία, εξερευνώντας και μελετώντας (από το 1932) τουλάχιστον 100 αξιόλογα σπήλαια (μέλη του Ε.Ο.Σ. και του Φ.Σ. «ο Παν» ίδρυσαν το 1950 την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία), όσο και την προστασία της ορεινής φύσης, όπου πρωτοστάτησε (από το 1937) στην εκπόνηση νομοθεσίας και στη δημιουργία των 2 πρώτων εθνικών δρυμών στην Ελλάδα (Όλυμπος – Παρνασσός το 1938), ενώ έγινε και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (U.I.P.N.) την 23-10-1950 και συνέβαλε, με ενέργειες και μέλη του, στην ίδρυση το 1951 της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως.

Επίσης ο Ε.Ο.Σ. υπέδειξε στην Πολιτεία την ανάγκη και πέτυχε (και νομοθετικά) τη δημιουργία ορεινών εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση των ορειβατών και χιονοδρόμων. Έτσι κατασκεύασε το 1930-31 το πρώτο ορειβατικό καταφύγιο στον Όλυμπο (σήμερα η Ομοσπονδία διαθέτει 11 καταφύγια, ενώ άλλα 70 είναι ιδιοκτησία των Συλλόγων της). Οι δε μικροί χιονοδρομικοί αναβατήρες που εγκατέστησε (από το 1951) στα διάφορα βουνά για τη διεξαγωγή των αγώνων χιονοδρομίας, αποτέλεσαν τον πυρήνα δημιουργίας των σημερινών μεγάλων χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδος.

Το 1940-41, στελέχη και μέλη των Τμημάτων του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου συγκρότησαν και διοίκησαν το Α Τάγμα Χιονοδρόμων, προσφέροντας σε αυτό τα ορειβατικά και χιονοδρομικά τους είδη, ενώ κατασκευάστηκαν με φροντίδα του Δ.Σ. και χιλιάδες μάλλινα είδη (πουλόβερ, γάντια, κάλτσες) που δόθηκαν στο Στρατό. Κατά τη διάρκεια δε της Γερμανικής Κατοχής ο Ε.Ο.Σ. πρόσφερε μεγάλο κοινωνικό έργο, διοργανώνοντας κατασκηνώσεις (1942-43-44 για 1500 παιδιά), πρεβαντόριο (1943-44 για 300 παιδιά), καθώς και παροχή συσσιτίων σε ομάδες πληθυσμού. Για τις δραστηριότητές του αυτές έτυχε ιδιαίτερης μνείας από το Γ.Ε.Σ. και τον Οργανισμό «Φανέλα του Στρατιώτου», ενώ μέλη του βραβεύτηκαν από κοινωνικούς φορείς.
Πρόεδροι, καθώς και μέλη των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχουν συμμετάσχει στη διοίκηση οργανισμών, όπως στον Ε.Ο.Τ.

Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος), στη Γ.Γ.Α. (Γενικός Γραμματέας), στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (μέλος), στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Αντιπρόεδρος – Γεν. Γραμματείς – Ταμίας – μέλη), στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (Πρόεδροι – Αντιπρόεδροι – μέλη), στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (Πρόεδρος), καθώς και στην U.I.A.A. (Αντιπρόεδροι).
Στα πλαίσια των ορειβατικών δραστηριοτήτων του ο Ε.Ο.Σ. αρχίζει να στέλνει ορειβάτες σε μεγάλα βουνά του εξωτερικού (από το 1935), να εκπαιδεύει αναρριχητές στην Ελλάδα (από το 1935) και στο εξωτερικό (από το 1956), να συμμετέχει ή να διοργανώνει αλπινιστικά κέντρα (από το 1963), να στέλνει σε σχολές του εξωτερικού ορειβάτες – χιονοδρόμους για εκπαίδευση στο ορειβατικό σκι και στη διάσωση (από το 1964), ενώ παράλληλα διοργανώνει πανελλήνιες σχολές αναρρίχησης (από το 1959) και χειμερινές σχολές ορειβασίας (από το 1963).

Στον τομέα της χιονοδρομίας ο Ε.Ο.Σ. έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, φροντίζοντας να εκπαιδεύει συνεχώς τους αθλητές, τόσο στις εδώ διοργανούμενες σχολές (από το 1933), όσο και σε σχολές του εξωτερικού (από το 1953) και ταυτόχρονα να λαμβάνει μέρος σε διεθνείς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα και ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι μέχρι το 1983 η Ομοσπονδία είχε διοργανώσει 43 πανελλήνια πρωταθλήματα χιονοδρομίας (1932-1983), 4 κύπελλα Ελλάδος (1980-1983), αναρίθμητους περιφερειακούς και ειδικούς αγώνες (από το 1932), 2 βαλκανικούς αγώνες (1974 & 1978), καθώς και 3 διεθνείς αγώνες (1954, 1967 & 1969), ενώ συμμετείχε σε 14 βαλκανικούς αγώνες (1968-1982), σε πάνω από 30 διεθνείς αγώνες (από το 1936), σε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα (από το 1937), καθώς και σε 9 Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980).

Επίσης η Ομοσπονδία, ως μέλος διεθνών αθλητικών οργανισμών, έχει διοργανώσει στην Ελλάδα 5 Γενικές Συνελεύσεις της U.I.A.A. (1953, 1962, 1970, 1978, 1999), 2 συνεδριάσεις του Συμβουλίου της U.I.A.A. (1975, 1990), 7 συνεδριάσεις Επιτροπών της U.I.A.A. (1980, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996), 1 διεθνές συνέδριο της F.I.S. (1963) και 1 Γεν. Συνέλευση της E.W.V. (1988).

Μέλη των Ομάδων Διάσωσης που είχε δημιουργήσει συμμετείχαν ενεργά και με επιτυχία, τόσο σε δεκάδες ορειβατικά ατυχήματα (από το 1931), όσο και σε ατυχήματα εθνικού επιπέδου, π.χ. ανεύρεση ναυαγών στα απόκρημνα Αντικύθηρα (1978), ανεύρεση καταπεσόντων αεροπλάνων στη Δίρφη (1956), στην Όθρη (1991), στα Πιέρια (1997) κ.α.

Για την πληροφόρηση των Σωματείων και των μελών της η Ομοσπονδία είχε εκδώσει παλαιότερα 3 επετηρίδες (1930-31, 1946 & 1947-48), 20 βιβλία και αρκετά φυλλάδια για ορειβασία, αναρρίχηση, χιονοδρομία, σπηλαιολογία, μονοπάτια, πανίδα, χλωρίδα κ.ά., καθώς και 243 τεύχη περιοδικού με τίτλο «το βουνό» (1934-1965), με άρθρα επιστημονικού, ορειβατικού και χιονοδρομικού περιεχομένου που υπογράφουν μέλη της Ακαδημαϊκοί και Καθηγητές Πανεπιστημίου και που ακόμα και σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς και εγκυρότητας. Ειδικά τα 4 τελευταία χρόνια η Ε.Ο.Ο.Α. θέλοντας να συμβάλλει τόσο στην ενημέρωση των σωματείων και των μελών τους, όσο και στην ευρύτερη πληροφόρηση του κόσμου, εξέδωσε 5 ογκώδη βιβλία, ένα για την ιστορία της (1930-2000), δύο οδηγούς για τα βουνά της Αττικής και για τον Όλυμπο, έναν βιβλιογραφικό οδηγό για τη γεωγραφία, τη φύση και τα μνημεία της Ελλάδος, καθώς και ένα βιβλίο για την ιστορία της ελληνικής αναρρίχησης.

Το 1977 ο Ε.Ο.Σ. μετονομάστηκε σε Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας και Ορειβασίας (Ε.Ο.Χ.Ο.), ενώ μετά τη μεταβίβαση (το 1983) του αθλήματος της αγωνιστικής χιονοδρομίας στη νεοϊδρυθείσα Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, μετονομάστηκε το 1985 σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων (Ε.Ο.Ο.Σ.), μέχρι το 1996 που μετονομάστηκε τελικά σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

Η Ακαδημία Αθηνών στη Συνεδρία της 30-12-1980 βράβευσε την Ομοσπονδία για την επί 50ετία προσφορά της στην ορειβασία – χιονοδρομία και εν γένει στον αθλητισμό.

Η Ε.Ο.Ο.Α. σήμερα είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από τη Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της Ορειβασίας (Αναβάσεις, Ορεινή Πεζοπορία, Αλπινισμός, Ιμαλαϊσμός), το άθλημα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης, το άθλημα του Ορειβατικού Σκι και το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 84 σωματεία (με πάνω από 16.000 μέλη) που είναι διασκορπισμένα σε 38 νομούς της χώρας.

Στα μέλη των Σωματείων της παρέχει συνεχή εκπαίδευση, είτε διοργανώνοντας κάθε χρόνο σχολές ορειβασίας διαφόρων επιπέδων, είτε στέλνοντας έμπειρα στελέχη για μετεκπαίδευση σε σχολές και εκδηλώσεις του εξωτερικού, ενώ για την ειδικότερη εκπαίδευση των αθλητών φροντίζει να διοργανώνει σχολές και σεμινάρια.

Από τις διάφορες σχολές έχουν αποφοιτήσει, πέραν των χιλιάδων αρχαρίων, 3 εθνικοί εκπαιδευτές αναρρίχησης, 39 εκπαιδευτές και 74 βοηθοί εκπαιδευτές ορειβασίας, 6 εκπαιδευτές και 6 βοηθοί εκπαιδευτές ορειβατικού σκι, 16 κριτές και 4 χαράκτες αγωνιστικής αναρρίχησης, καθώς και 28 κριτές και 7 βοηθοί χαράκτες ορειβατικού σκι ενώ, λόγω της ευχέρειας που της παρέχει η νομοθεσία, έχει ονομάσει 37 οδηγούς ελληνικών βουνών και έχει πιστοποιήσει τα διπλώματα 47 συνοδών μέσου βουνού και 16 προπονητών ορειβασίας.

Για το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης, που είναι ερασιτεχνικό και ατομικό (8 κατηγορίες), η Ομοσπονδία διοργανώνει πανελλήνια πρωταθλήματα (από το 1990), αγώνες κυπέλλου (από το 1993), περιφερειακούς αγώνες (από το 1998), αγώνες κυπέλλου «bouldering» (από το 1999), βαλκανικούς αγώνες δυσκολίας (2001, 2002 & 2003) και «bouldering» (2000, 2001 & 2003), καθώς και αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου «bouldering» (2000), ενώ συμμετέχει σε βαλκανικούς αγώνες (από το 1997), καθώς και σε αγώνες παγκοσμίων πρωταθλημάτων και κυπέλλου (από το 1994). Στους αγώνες συμμετείχαν (το διάστημα 2001-2004) 146 αθλητές και 49 αθλήτριες από 24 Σωματεία διασκορπισμένα σε 16 νομούς της χώρας.

Επίσης, για το άθλημα του ορειβατικού σκι, που είναι ερασιτεχνικό και ατομικό (4 κατηγορίες), η Ομοσπονδία διοργανώνει πανελλήνια πρωταθλήματα (από το 1992) και αγώνες κυπέλλου (από το 1995), βαλκανικούς αγώνες (1997, 1999 & 2002), διεθνείς αγώνες (1996, 1998 & 1999), καθώς και αγώνες πανευρωπαϊκού κυπέλλου (2002), ενώ συμμετέχει σε βαλκανικούς αγώνες (1998, 2000 & 2001) και σε διεθνείς (από το 1995). Στους αγώνες συμμετείχαν (το διάστημα 2001-2004) 75 αθλητές και 16 αθλήτριες από 23 Σωματεία διασκορπισμένα σε 16 νομούς της χώρας.

Στον τομέα της ορειβασίας – αναρρίχησης, όπου δεν γίνονται αγώνες, αλλά αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις (θεωρούνται μη ανταγωνιστικά αθλήματα), έχει διοργανώσει 63 πανελλήνιες ορειβατικές συγκεντρώσεις σε διάφορα βουνά (από το 1936), 15 πανελλήνιες αναρριχητικές συναντήσεις σε διάφορα πεδία (από το 1988), 2 ορειβατικές βαλκανιάδες (1977 & 1981), 1 αναρριχητική βαλκανιάδα (1996), 3 διεθνείς αναρριχητικές συναντήσεις (1986, 1991 & 1998), ενώ έχει συμμετάσχει στις υπόλοιπες 7 ορειβατικές βαλκανιάδες (1975-1983) και τις υπόλοιπες 3 αναρριχητικές βαλκανιάδες (1997,1998 & 2000).

Αυτό βέβαια που «μετράει» διεθνώς είναι οι επιτυχημένες ορειβατικές αποστολές στα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα του κόσμου, αλλά και οι προσπάθειες σε κορυφές πάνω από 7.500μ., καθώς και οι αξιόλογες αναρριχητικές διαδρομές στα διεθνούς φήμης αναρριχητικά πεδία, κυρίως των Άλπεων και των Δολομιτών. Τέτοιου είδους αθλητικές δραστηριότητες υπάρχουν πάμπολλες και έχουν γίνει από διοργανούμενες ή επιχορηγούμενες αποστολές της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων της, αλλά και των μελών της. Από το 1935 έχουν γίνει πάνω από 350 ορειβατικές αποστολές σε 120 βουνά 6 ηπείρων, ενώ οι «πρώτες» αναρριχητικές διαδρομές σε 100 περίπου βουνά και κορυφές της Ευρώπης ξεπερνούν της 250.

Στον τομέα της πεζοπορίας και για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων και Ευρωπαίων πεζοπόρων, η Ομοσπονδία έχει φροντίσει για τη χάραξη και σήμανση 4.000 χλμ. μονοπατιών μεγάλων διαδρομών, όπως είναι τα 2 ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6, που διασχίζουν την Ελλάδα από βορρά προς νότο και από δύση προς ανατολή αντίστοιχα, καθώς και τα 19 εθνικά μονοπάτια (ορισμένα είναι ακόμα ημιτελή) που ενώνουν σημαντικές ορεινές και αρχαιολογικές περιοχές της Ελλάδος.

Οι ορειβατικές-αναρριχητικές και αθλητικές δραστηριότητες των Συλλόγων-μελών αξιολογούνται από την Ομοσπονδία, βάσει ενός συστήματος αξιολόγησης (βαθμολογούνται 150 περιπτώσεις 10 κατηγοριών δραστηριοτήτων) και τα σωματεία κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες, ανάλογα της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν, που αποτελούν και τη βάση της επιχορήγησής τους από τη Γ.Γ.Α

Λίγα λόγια για την Ε.Ο.Ο.Α.

Η Ε.Ο.Ο.Α. σήμερα είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από την Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της Ορειβασίας(Αναβάσεις, Ορεινή Πεζοπορία, Αλπινισμός, Ιμαλαϊσμός), το άθλημα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης, το άθλημα του Ορειβατικού Σκι και το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 84 σωματεία σε 38 νομούς της χώρας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μηλιώνη 5, 106 73 Αθήνα

Email : info@eooa.gr

Τηλέφωνο 1 : 210-3645904

Τηλέφωνο 2 : 210-3636617

Κοινωνική Δικτύωση Ε.Ο.Ο.Α.