Δικαιολογητικά εγγραφής νέου σωματείου στην Ε.Ο.Ο.Α.

 • Αίτηση προς το Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού το οποίο πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το Ν. 2725/99 , όπως τροποποιημένος ισχύει, στο οποίο να αναφέρονται ρητώς τα καλλιεργούμενα αθλήματα του αιτούντος σωματείου
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί εγγραφής στο οικείο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων.
 • Γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το οποίο το παρόν Δ.Σ. συστάθηκε σε Σώμα
 • Κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με στοιχεία επικοινωνίας τους
 • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του σωματείου (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΔΟΥ)
 • Ονομαστικό πίνακα τουλάχιστον οκτώ (8) αθλουμένων με την ημερομηνία γέννησής τους
 • Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ο.Α και αναπληρωτή του που θα είναι μέλη του σωματείου
 • Δήλωση ότι δεν έχει ως επωνυμία όνομα ή επωνυμία το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής
 • Αφού γίνει ο έλεγχος των παραπάνω και εγκριθεί η αίτηση προκύπτει υποχρέωση καταβολής χρηματικού παραβόλου ύψους που ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α

Λίγα λόγια για την Ε.Ο.Ο.Α.

Η Ε.Ο.Ο.Α. σήμερα είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από την Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της Ορειβασίας(Αναβάσεις, Ορεινή Πεζοπορία, Αλπινισμός, Ιμαλαϊσμός), το άθλημα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης, το άθλημα του Ορειβατικού Σκι και το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 84 σωματεία σε 38 νομούς της χώρας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μηλιώνη 5, 106 73 Αθήνα

Email : info@eooa.gr

Τηλέφωνο 1 : 210-3645904

Τηλέφωνο 2 : 210-3636617

Κοινωνική Δικτύωση Ε.Ο.Ο.Α.