Εξ. Επείγον - Διευκρινίσεις στα σωματεία μας για το Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α (e-kouros)

 

Αγαπητά Σωματεία

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση των Σωματείων για καταχώρηση τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. η οποία λήγει στις 15-6-2024 (άρθρο 4 της υπ΄αριθ. ΓΓΑ/9935 /10-4-2024 ΦΕΚ 2191 τεύχος Δεύτερο). Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται έως την 31η.07.2024.

Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως 30η.10.2024 και έως έξι (6) επανυποβολές συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τους επανελέγχους η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2024 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. 3. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2024 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2024, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 15.6.2024), αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγραφέντων στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023 αθλητικών σωματείων δεν απαιτείται η προσκόμιση νέας βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας για θεώρηση και τήρηση βιβλίων και η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την αναρτηθείσα βεβαίωση κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2023. 4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1 παραμένει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και μετά την 15.06.2024 για σωματεία τα οποία θα λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά την 15.05.2024. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες.

Σημαντικά πεδία στην αίτηση:

I. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία του εγγράφου αναγνώρισης και ν’ ανεβάσετε το σχετικό αρχείο. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ)

II. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Αμοιβή 250 ευρώ μικτά (μηνιαίως). Το ποσό αυτό θα πρέπει ν ́ αναγράφεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλετε. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1-8-2023 έως και 31-7-2024 και θα πρέπει οι συμβάσεις του/των προπονητή/των να καλύπτει/ουν τουλάχιστον 6 μήνες (180 ημέρες).

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2024 και Οικονομικός Απολογισμός 2023 : θα πρέπει να συμπληρωθούν οι νέοι κωδικοί εσόδων και εξόδων που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ‘Όσοι φορείς έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ εντός του οικονομικού έτους 2023 θα πρέπει να την εμφανίζουν στον απολογισμό του 2023. Για το ποσό της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ απαιτείται και Ειδικός Απολογισμός ο οποίος θα ζητηθεί στην αίτηση.

Ως προς το ερώτημα περί «μη αθλουμένων» ανά αθλητική εγκατάσταση, στην κατηγορία μη αθλητών αναφέρουμε τους αριθμούς των αθλουμένων στο σωματείο ανά ηλικιακή κατηγορία οι οποίοι δεν έχουν εν ισχύ δελτίο αθλητή (ακαδημίες, προγράμματα εκμάθησης αθλήματος, κλπ).

Όσον αφορά το άθλημα της αναρρίχησης βράχου, έχουμε θέσει ανάλογο ερώτημα στη ΓΓΑ και την απάντησή τους θα σας την αποστείλουμε αμέσως μόλις την λάβουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΚΟΝΤΟΣ                      Κ. ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ

Λίγα λόγια για την Ε.Ο.Ο.Α.

Η Ε.Ο.Ο.Α. σήμερα είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από την Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της Ορειβασίας(Αναβάσεις, Ορεινή Πεζοπορία, Αλπινισμός, Ιμαλαϊσμός), το άθλημα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης, το άθλημα του Ορειβατικού Σκι και το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 84 σωματεία σε 38 νομούς της χώρας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μηλιώνη 5, 106 73 Αθήνα

Email : info@eooa.gr

Τηλέφωνο 1 : 210-3645904

Τηλέφωνο 2 : 210-3636617

Κοινωνική Δικτύωση Ε.Ο.Ο.Α.