Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ο.Α, καλούνται τα Σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με το άρθρο 47 του Ν.4908/2022 και του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. οδός Ακαδημίας 20 Αθήνα, όπου θα γίνουν η κοπή της πίτας και οι βραβεύσεις της Ε.Ο.Ο.Α. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης
 2. Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων από 1/1/2022-31/12/2022
 3. Ενημέρωση από τη Διοίκηση της Ε.Ο.Ο.Α για θέματα που άπτονται της Ομοσπονδίας
 4. Οικονομικός Απολογισμός Ε.Ο.Ο.Α από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022
 5. Οικονομικός Απολογισμός Κληροδοτήματος «Αθ. Λευκαδίτη» από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022
 6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ΕΟΟΑ & το Κληροδότημα «Αθ. Λευκαδίτη» οικονομικού έτους 2022
 7. Συζήτηση - έγκριση - απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
 8. Έγκριση Προϋπολογισμού Ε.Ο.Ο.Α έτους 2023
 9. Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος «Αθ. Λευκαδίτη» έτους 2023
 10. Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση 2023
 11. Έγκριση Κανονισμού Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
 12. Έγκριση τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού (Για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ο.Ο.Α , την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της και λοιπές ρυθμίσεις) κατόπιν υποδείξεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για το προσωπικό.
 13. Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Αγώνων Αναρρίχησης Βράχου
 14. Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Σχέσεων Ε.Ο.Ο.Α & Σωματείων (αλλαγή τρόπου αξιολόγησης σωματείων)
 15. Έγκριση τροποποιήσεων άρθρων Κανονισμού Εκπαίδευσης

Αν οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν η Γ.Σ θα διεξαχθεί με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε)

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο ή και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 το πρωί σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στα σωματεία μέλη μας με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με όσα Σωματεία θα είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 18α-δ του Καταστατικού.

Αθήνα, 28/12/2022

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ                                α/α Κ. ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ
                                                               ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λίγα λόγια για την Ε.Ο.Ο.Α.

Η Ε.Ο.Ο.Α. σήμερα είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από την Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της Ορειβασίας(Αναβάσεις, Ορεινή Πεζοπορία, Αλπινισμός, Ιμαλαϊσμός), το άθλημα της Αγωνιστικής Αναρρίχησης, το άθλημα του Ορειβατικού Σκι και το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 84 σωματεία σε 38 νομούς της χώρας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μηλιώνη 5, 106 73 Αθήνα

Email : info@eooa.gr

Τηλέφωνο 1 : 210-3645904

Τηλέφωνο 2 : 210-3636617

Κοινωνική Δικτύωση Ε.Ο.Ο.Α.